หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) [22 สิงหาคม 2559]

                    รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ

                      หน่วยที่ 4  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
                      หน่วยที่ 5  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
                      หน่วยที่ 6  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
                      หน่วยที่ 7  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
                      หน่วยที่ 8  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
                      หน่วยที่ 9  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
                      หน่วยที่ 10  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
                      หน่วยที่ 11  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
                      หน่วยที่ 12  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
                      หน่วยที่ 13  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


                                                

รูปข่าว