หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


KeyMessage
WorldSoilDay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 19/2561 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 19/2561 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 18/05/2561  

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกสระน้ำความจุ 63,200 ลบ.ม. ณ บ้านบุอินทนิน หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกสระน้ำความจุ 63,200 ลบ.ม. ณ บ้านบุอินทนิน หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันที่ 17/05/2561  

ร่วมลงพื้นที่และร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี การทำนาขั้นบันได การทำคลองไส้ไก่ฯ ณ บ้านห้วยกระทิง (พะคอยวา) ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่และร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี การทำนาขั้นบันได การทำคลองไส้ไก่ฯ ณ บ้านห้วยกระทิง (พะคอยวา) ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก วันที่ 19/05/2561  

ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตาก โครงการต้นแบบการทำโคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านห้วยกระทิง (พะคอยวา) ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตาก โครงการต้นแบบการทำโคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านห้วยกระทิง (พะคอยวา) ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก วันที่ 18/05/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

แหล่งน้ำในไร่นา เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน

vdo

รวมวิดีโอ