หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


KeyMessage
Borjiew

Survey

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานเปิดการอบรมเสวนาและศึกษาดูงานโครงการงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดการอบรมเสวนาและศึกษาดูงานโครงการงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23/01/2561  

ตรวจความพร้อมพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ตรวจความพร้อมพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23/01/2561  

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว วันที่ 23/01/2561  

ประธานการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มย่อย พิจารณาแผนการดำเนินงานและโครงการที่จะเสนอเป็น Quick Win ของคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มย่อย พิจารณาแผนการดำเนินงานและโครงการที่จะเสนอเป็น Quick Win ของคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 19/01/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ระดมทุกภาคส่วน สืบสานศาสตร์ของพระราชา

vdo

เกษตรกรมั่นใจ สารอินทรีย์จากกรมพัฒนาที่ดิน ใช้ประโยชน์ได้จริง

vdo

กรมพัฒนาที่ดิน สานฝันเกษตรกร สร้างเกษตรทฤษฏีใหม่

vdo

รวมวิดีโอ