หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 18/03/2562  

ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดผลงานการปลูกหญ้าแฝก โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำดีเด่น ปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดผลงานการปลูกหญ้าแฝก โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำดีเด่น ปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 18/03/2562  

ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 13 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 13 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่ 16/03/2562  

ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 16 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายในกรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 16 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายในกรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 15/03/2562  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)

vdo

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

รวมวิดีโอ