หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


KeyMessage
WorldSoilDay


Borjiew

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 22/11/2560  

ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 22/11/2560  

ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 22/11/2560  

เยี่ยมชมสินค้าทางการเกษตร ในงาน "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เยี่ยมชมสินค้าทางการเกษตร ในงาน "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22/11/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน

vdo

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมพร้อมจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9

vdo

เกษตรอินทรีย์ พลิกชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน

vdo

รวมวิดีโอ