หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


CESRA

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมถวายรายงานแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง การปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของ มทบ.38 และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมถวายรายงานแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง การปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของ มทบ.38 และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 15/05/2562  

ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 21/05/2562  

ประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างในสังกัดของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างในสังกัดของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 17/05/2562  

ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 17/05/2562  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

บัตรดินดี ID Din Dee

vdo

การใช้งานแอปพลิเคชัน กดดูรู้ดิน

vdo

นวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพิ่มผลผลิตยางพารา

vdo

รวมวิดีโอ