หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Survey

NSFC
Survay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม กรณีการพิจารณาพื้นที่ปลูก วิธีปฏิบัติการจัดการดูแลดิน การดูแลเกษตรกร และเงื่อนไขการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐและภาคเอกชน ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม กรณีการพิจารณาพื้นที่ปลูก วิธีปฏิบัติการจัดการดูแลดิน การดูแลเกษตรกร และเงื่อนไขการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐและภาคเอกชน ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 14/10/2561  

ประชุมติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาพื้นที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด ณ จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาพื้นที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด ณ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14/10/2561  

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่วมถวายสักการะและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่วมถวายสักการะและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 13/10/2561  

ร่วมงานมหกรรม ในหลวง ในความทรงจำ โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมงานมหกรรม ในหลวง ในความทรงจำ โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13/10/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

Zoning by Agri-Map ปรับเปลี่ยนปลูกข้าว เป็นพืชผสมผสานและอ้อย

vdo

รวมวิดีโอ