หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Kingrama9

banner

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจหมอดินอาสา นายธานี แก้วโยธา ที่ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตรผสมผสาน ณ บ้านบางน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจหมอดินอาสา นายธานี แก้วโยธา ที่ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตรผสมผสาน ณ บ้านบางน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 20/09/2560  

ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน วันที่ 20/09/2560  

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 42/2560 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 42/2560 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 20/09/2560  

ประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 19/09/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน

vdo

การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยหมอดินสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน

vdo

เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ในถิ่นบูรพาพยัคฆ์

vdo

รวมวิดีโอ