หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


NSFC
Survay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น วันที่ 16/09/2562  

ร่วมโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 15/09/2562  

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อทราบถึงแผนกิจกรรมหลักวันดินโลก ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อทราบถึงแผนกิจกรรมหลักวันดินโลก ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 16/09/2562  

ต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14/09/2562  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงานภายใต้ ASP ประเทศไทย

vdo

เกษตรอินทรีย์

vdo

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 5 ล้านไร่

vdo

รวมวิดีโอ