หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


โพล

แอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด?

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด วันที่ 27/04/2560  

เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28/04/2560  

ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฝายน้ำล้น บ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสงขลา

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฝายน้ำล้น บ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสงขลา วันที่ 26/04/2560  

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 วันที่ 26/04/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

การดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
รักษารากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

vdo

มาตรการเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 2560

vdo

ปรับโครงสร้างพื้นที่การเกษตรทุ่งสัมฤทธิ์
ตาม Zoning by Agri-Map

vdo

รวมวิดีโอ