หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


KeyMessage
WorldSoilDay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ในเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ในเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง วันที่ 20/01/2562  

ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองหวาย งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ณ บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองหวาย งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ณ บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19/01/2562  

เข้าร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า วันที่ 17/01/2562  

ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 09/01/2562  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)

vdo

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

รวมวิดีโอ