หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Web_WSD

Web_WSD

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 06/12/2561  

ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 06/12/2561  

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ 05/12/2561  

ตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ในด้านจัดเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ในด้านจัดเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 01/12/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)

vdo

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

รวมวิดีโอ