หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


NSFC
Survay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562 วันที่ 09/11/2562  

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 05/11/2562  

ตรวจเยี่ยม และมอบหนังสืออนุญาต (ส.ป.ก. 4-01) ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ตรวจเยี่ยม และมอบหนังสืออนุญาต (ส.ป.ก. 4-01) ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี วันที่ 10/11/2562  

ร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร)

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) วันที่ 07/11/2562  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงานภายใต้ ASP ประเทศไทย

vdo

3 ดู 3 สิ่งดี .. คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม

vdo

การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ

vdo

รวมวิดีโอ