หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Web_WSD

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 10/11/2561  

ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 ณ วัดมณีบรรพต ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 ณ วัดมณีบรรพต ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 10/11/2561  

ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ และพบปะหารือเกษตรกรในพื้นที่ ณ บ้านวังมะสระ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ และพบปะหารือเกษตรกรในพื้นที่ ณ บ้านวังมะสระ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วันที่ 09/11/2561  

ประชุมหารือเตรียมการและตรวจพื้นที่จัดนิทรรศการมีชีวิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียน (CESRA) พร้อมรับฟังความก้าวหน้าความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ CESRA ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหารือเตรียมการและตรวจพื้นที่จัดนิทรรศการมีชีวิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียน (CESRA) พร้อมรับฟังความก้าวหน้าความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ CESRA ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 08/11/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)

vdo

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

รวมวิดีโอ