หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน

-->

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำประเด็นท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 8

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำประเด็นท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 8 วันที่ 27/05/2563  

ต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 57 ปี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 57 ปี วันที่ 23/05/2563  

ประชุมชี้แจง รับทราบแนวทางการจัดทำและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมชี้แจง รับทราบแนวทางการจัดทำและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 วันที่ 26/05/2563  

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม วันที่ 30/04/2563  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

vdo

ผลการดำเนินงานภายใต้ ASP ประเทศไทย

vdo

ความสำคัญของทรัพยากรดิน

vdo

รวมวิดีโอ