หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


EFiling

NSFC
Survay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ตึก 8 ชั้น

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ตึก 8 ชั้น วันที่ 26/06/2560  

ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด วันที่ 21/06/2560  

ประธานการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการ ACMECS ปี พ.ศ. 2560-2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ประธานการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการ ACMECS ปี พ.ศ. 2560-2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 21/06/2560  

นำเสนอกรอบท่าทีไทยในการประชุม Global Soil Partnership ครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบกรอบท่าที ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร นำเสนอกรอบท่าทีไทยในการประชุม Global Soil Partnership ครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบกรอบท่าที ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี วันที่ 20/06/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน

vdo

Agri-Map on Mobile

vdo

เกษตรกร สร้างแปลงเกษตร ใจกลางเมือง

vdo

รวมวิดีโอ