หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Plan
Survey

KeyMessage
WorldSoilDay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ความจุ 163,000 ลูกบาศก์เมตร ณ บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ความจุ 163,000 ลูกบาศก์เมตร ณ บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วันที่ 19/07/2561  

ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17/07/2561  

ประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เพื่อขยายผลโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงสาธิตบ้านหนองกอก หมู่ที่ 7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เพื่อขยายผลโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงสาธิตบ้านหนองกอก หมู่ที่ 7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 14/07/2561  

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเลทรายด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวภัทรภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเลทรายด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 11/07/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

กษ. ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

ปรับนาข้าวเป็นเกษตรผสมผสานด้วย Zoning by Agri-Map

vdo

รวมวิดีโอ