หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน วันที่ 21/01/2563  

ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 20/01/2563  

ต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19/01/2563  

ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส วันที่ 20/01/2563  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงานภายใต้ ASP ประเทศไทย

vdo

3 ดู 3 สิ่งดี .. คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม

vdo

การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ

vdo

รวมวิดีโอ