หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Plan
Survey

KeyMessage
WorldSoilDay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 ในหัวข้อ วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 ในหัวข้อ วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 21/08/2561  

ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลคลองลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลคลองลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันที่ 20/08/2561  

ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 20/08/2561  

ประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันที่ 17/08/2561  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

กษ. ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

vdo

วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม

vdo

ปรับนาข้าวเป็นเกษตรผสมผสานด้วย Zoning by Agri-Map

vdo

รวมวิดีโอ