:: ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ
  การดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
-
คู่มือการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
-
แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน:: บทความ
 
-
บทความ : ขอผมพูดบ้าง  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : จัดแล้วได้อะไร  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : หนูกินไม่อิ่ม  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : หาคนรับผิดชอบ  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : ทำเอาตกใจ  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : อยากไป แต่ไม่ได้ไป  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : รู้สิทธิของตัวเอง  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : ผมทำถูกต้องแล้วครับ  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)
-
บทความ : บริษัทกำจัดหนี้  (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)