:: มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

bullet หนูช้าไปหน่อย
bullet ฟังเสียงฉันบ้าง
bullet คำให้การของผม..ขอนะ
bullet ทำไมไม่เลือกผม
bullet ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่
bullet โดนรื้อบ้านครับ
bullet ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
bullet ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
bullet ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่