:: มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

bullet หนูช้าไปหน่อย
bullet ฟังเสียงฉันบ้าง
bullet คำให้การของผม..ขอนะ
bullet ทำไมไม่เลือกผม
bullet ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่
bullet โดนรื้อบ้านครับ
bullet ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
bullet ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
bullet ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
bullet ไปสร้างที่อื่นเถอะ
bullet ไม่ต้องปิดหรอกครับ
bullet เรื่องเกิดจากขยะ
bullet ผมเข้าบ้านไม่ได้
bullet อยากเก็บเรื่องของตัวเอง