ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข จึงขอระงับการใช้งานชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
Sorry! Our web site is under construction.


ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการ "ย้ายฐานข้อมูลหมอดินอาสา"
จึงขอปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น.
และจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ในวันที่อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.