ภาพโมเสคจากข้อมูลดาวเทียม JERS-1 OPS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 


แผนที่ Digital การใช้ที่ดินตะวันออกเฉียงเหนือ
 


พื้นที่ดินเค็มระดับต่าง ๆ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 


สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย