การใช้ที่ดินหลากหลายในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยว อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 


นากุ้งในพื้นที่ชุ่มน้ำ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 


"ทุ่งทานตะวัน" เขตลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี