โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   5 (จ.ขอนแก่น) > สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

 

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
ตำบลบ้านจันทร์
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


โทร. -
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ :
ตำแหน่ง


พันธุ์สงขลา 3

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สงขลา 3 จำนวน - กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif