โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   10 (จ.ราชบุรี) > สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร

 

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
หมู่ 2 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74110

โทร. 01-3108819
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : บุญรอด มารุ่งเรือง
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7


พันธุ์สุราษฎร์ธานี

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สุราษฎร์ธานี  จำนวน 200 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif