โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   10 (จ.ราชบุรี) > สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี >

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

 

โรงเรียนหนองจอกวิทยา

โรงเรียนหนองจอกวิทยา
หมู่ 4 ตำบลหนองจอก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76130

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : สุวิทย์ แก้วเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ 2


พันธุ์สุราษฎร์ธานี

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สุราษฎร์ธานี  จำนวน 2,500 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif