โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   10 (จ.ราชบุรี) > สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี >

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

 

โรงเรียนบ้านดินโส

โรงเรียนบ้านดินโส
หมู่ ตำบลสหกรณ์นิคม
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71180

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : เนาวรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5


พันธุ์สงขลา 3

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สงขลา 3  จำนวน 1,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif