โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (จ.พิษณุโลก) > สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

 

โรงเรียนบ้านวังแดง

โรงเรียนบ้านวังแดง
หมู่ ตำบลวังแดง
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ธวัช ตรีพุฒ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


พันธุ์ศรีลังกา

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์ศรีลังกา จำนวน 5,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif