โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   8 (จ.พิษณุโลก) > สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

 

โรงเรียนบ้านป่าแดง

โรงเรียนบ้านป่าแดง
หมู่ ตำบลป่าแดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65170

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : วีนัส แก้วปกป้อง
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7


พันธุ์ศรีลังกา

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์ศรีลังกา จำนวน 5,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif