โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (จ.พิษณุโลก) > สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์

 

โรงเรียนบ้านโคกมน

โรงเรียนบ้านโคกมน
หมู่ ตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ 67260

โทร. 056-702862
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : วิโรจน์ แสงพวง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


พันธุ์อินเดียพระราชทาน

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์อินเดียพระราชทาน จำนวน 5,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif