โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   7 (จ.น่าน) > สถานีพัฒนาที่ดินน่าน>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน

 

โรงเรียนบ้านโป่งคำ

โรงเรียนบ้านโป่งคำ
หมู่ - ตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์ 55210

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ ท้าวคำพุ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


พันธุ์ศรีลังกา

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์ศรีลังกา  จำนวน 2,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif