โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   6 (จ.เชียงใหม่) > สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

 

โรงเรียนบ้านแควมะกอก

โรงเรียนบ้านแควมะกอก
ตำบลฮอด
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
50240

โทร. -
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อำไพ โนชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7


พันธุ์ศรีลังกา

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์ศรีลังกา จำนวน 3000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif