โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   5 (จ.ขอนแก่น) > สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

 

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
ตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


โทร. -
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : จันทร์ศรี สุวรรณวิชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7


พันธุ์

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์ - จำนวน - กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif