โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   4 (จ.อุบลราชธานี) > สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

 

โรงเรียนบ้านดอนตะลี

โรงเรียนบ้านดอนตะลี
หมู่ - ตำบลตาลสุม
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34330

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7


พันธุ์สงขลา 3

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สงขลา 3  จำนวน 5,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif