โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (จ.อุบลราชธานี) > สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด>

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

 

โรงเรียนท่าสีดาวิทยา

โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
หมู่ 8 ตำบลท่าสีดา
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ 45120

โทร. 043-611099
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : มานิจ เสน่หา
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7


พันธุ์สงขลา 3

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สงขลา 3  จำนวน 5,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif