โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 >สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (จ.นครราชสีมา) > สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ >

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

 

โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย

โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย
หมู่ - ตำบลตระเปียงเตีย
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32220

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อุทิศ ประดุจชนม์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


พันธุ์สงขลา 3

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สงขลา 3 จำนวน 3,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif