โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   2 (จ.ชลบุรี) > สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี >

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี

 

โรงเรียนชิตใจชื่น

โรงเรียนชิตใจชื่น
หมู่ ตำบลบ้านสร้าง
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 25150

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อภัย แก้วพมพา
ตำแหน่ง อาจารย์ 2


พันธุ์สุราษฎร์ธานี

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สุราษฎร์ธานี จำนวน 5,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif