โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   2 (จ.ชลบุรี) > สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี >

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

 

โรงเรียนวัดซึ้งล่าง

โรงเรียนวัดซึ้งล่าง
หมู่ 6 ตำบลวันยาว
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 22110

โทร.
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : จันทนา พิสิฐพจมาน
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7


ไม่ระบุพันธุ์

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. ไม่ระบุพันธุ์


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif