โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547 > สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   2 (จ.ชลบุรี) > สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา >

โครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียน ปี 2547
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา

 

โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน

โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน
หมู่ 13 ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24130

โทร. 038-531400
E-mail : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : วิรัตน์ วิเศษมงคล
ตำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 8่


พันธุ์สุราษฎร์ธานี

พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูก

1. พันธุ์สุราษฎร์ธานี  จำนวน 5,000 กล้า


แผนที่ตั้งโรงเรียน
<Click ที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่>

แฝก
ราคาจำหน่ายต้นกล้า : ............... บาท

 

arrow_yellow.gif