กรมพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2554 
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2553 
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2552
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2551
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2550
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2549
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2548
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2547
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2546
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2545
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2544
รายงานประจำปีกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2543
 หนังสือที่ระลึกครบรอบวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
48 ปี แห่งการมุ่งมั่นตั้งใจ สร้างองค์ความรู้ เคียงคู่การพัฒนา เพื่อประชาชน