กระทรวงคมนาคม
 
 หน่วยงานในสังกัด
 
 
สำนักงานรัฐมนตรี 
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวง 
 
 
กรมเจ้าท่า
 
 
การการขนส่งทางบก 
 
 
กรมท่าอากาศยาน 
 
กรมทางหลวง 
 
กรมทางหลวงชนบท 
 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด 
 
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 
 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 
 
 
สถาบันการบินพลเรือน 
 
 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ขนส่ง จำกัด 
 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
 
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด