กระทรวงการต่างประเทศ
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมพิธีการทูต
 
กรมยุโรป
 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 
กรมสารนิเทศ
 
กรมองค์การระหว่างประเทศ
 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 
กรมอาเซียน
 
กรมเอเชียตะวันออก
 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 
กรมการกงสุล
 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ