กระทรวงกลาโหม
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กองบัญชาการกองทัพไทย
 
กองทัพบก
 
กองทัพเรือ
 
กองทัพอากาศ