กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม