นิตยสารกลุ่ม AR/IP
 
 นิตยสารบ้านและสวน
 
 นิตยสารฟอร์มูล่า Yuppie
 
 นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์
 
 นิตยสารแลนด์แอนด์เฮาส์
 
 อินเตอร์เน็ตแมกกะซีน