การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 
 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 
 เช็คยอดค้างชำระขององค์การโทรศัพท์
 
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 ตรวจสลากออมสิน
 
 พยากรณ์อากาศ
 
 ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านกฏหมายไทย
 
 เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ e-Learining
 
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 
 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 
 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
 e-Citizen ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
 
 e-Marketplace
 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 
e-Catalog สินค้าเกษตร
 
 

 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ