สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี (11 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี (4 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำร
(3 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10) โดยได้ดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว