สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี (11 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี (4 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำร
(3 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นายทนง กนะกาศัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น และต้นตะเคียน จำนวน 15 ต้น ซึ่งต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ณ. บริเวณสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินระยอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง