สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี (11 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี (3 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นายทนง กนะกาศัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น และต้นตะเคียน จำนวน 15 ต้น ซึ่งต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ณ. บริเวณสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินระยอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง