สถานีพัฒนาที่ดินแพร(2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย (7 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน (3 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 25 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วย ผอ. กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) จำนวน 3 ต้น ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ถนนพญาวัด-เขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน