สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี (11 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี (4 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำร
(3 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 ต้น 
 
 
 
 
 
             ปลูกครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) จำนวน 3 ต้น ณ สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 
               ปลูกครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1 ต้น ณ สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี