สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี (11 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี (4 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำร
(3 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ร่วมปลูกต้น “รวงผึ้ง” พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ จำนวน 11 ต้น ณ. บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี