สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี (11 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี (3 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ร่วมปลูกต้น “รวงผึ้ง” พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ จำนวน 11 ต้น ณ. บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี