สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี (11 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี (3 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) จำนวน 10 ต้น ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี