สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
   
   
   
 
              วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับมอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานภายใน โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มอบให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เพื่อให้นำไปปลูกยังสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และหลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหารผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 และบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน