สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
   
   
   
 
              วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561" โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกองส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรม และได้ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10) จำนวน 10 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร และบริเวณสวนสุขภาพ ข้าง สวพ.