งานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
ณ บริเวณหนองน้ำบ้านตาหล่ำ ม.9,17 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
วันที่ 9 สิงหาคม 2553
ดำเนินงานโดย : สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

               
               เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา ใน วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
               สถนีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์  จัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริและส่งเสริมการทำเกษตร
อินทรีย์ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงส่งเสริมด้านการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะทรัพยากรดินและน้ำ
               นายสามารถ  เสถียรทิพย์  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ จัดงานโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น
               นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์  นายอำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฯ ดังกล่าว ร่วมด้วย คณะครู-นักเรียน   โรงบ้านหนองตาหล่ำ  เกษตรกร  พ่อค้า  และประชาชนทั่วไป  พร้อมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณหนองน้ำบ้านตาหล่ำ ม. 9, 17 ต.หินเหล็กไฟ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  ปลูกหญ้าแฝกจำนวน 70,000 กล้า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา