แนะนำสำนักงาน แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ วิสัยทัศน์ โครงสร้างหน่วยงาน
 
   เมนูหลัก ศรม.
ความเป็นมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากรในศรม.
ขอบข่ายการรับรองมาตรฐานสินค้า
มาตรฐานสินค้าที่ให้การรับรอง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิธีการยื่นแบบคำขอรับรอง
สถานที่ยื่นแบบคำขอการรับรอง
รายชื่อสินค้าที่ผ่านการรับรอง
ภาพกิจกรรม
 
  เบอร์โทรศัพท์
    Tel 02-562-5100
            ต่อ 3120
    Tel 02-579-5545
    Fax 02-579-5545
ภาพกิจกรรมวันเปิดศูนย์รับรอง
 
 
 
 
Sponsored by News: "ไทยเป็นทะเลทราย พด.วิจัยพบ 18 จังหวัดเสี่ยง "น่าน-เพชรบูรณ์" น่าวิตกสุด"    กษ. รุกหนักเกษตรอินทรีย์ เร่งพด. หาสูตรปุ๋ยบำรุง
online donations
มีปัญหาเรื่องดินในพื้นของท่าน สามารถปรึกษาหรือสอบถามกับ หมอดินได้ ที่หมอดินประจำหมู่บ้าน, หมอดินประจำตำบล
BuddhaNet Features
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • 9 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร
 • ข้อมูลหญ้าแฝก
 • ดินมีปัญหาปรึกษาหมอดิน
 • ระบบข้อมูลเตือนภัย
Buddhist Hospices
• โปรแกรมระบบบริการประชาชน
• รายงานผลวิเคราะห์ดิน Online
• ฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
• บัญชี Stock วัสดุการเกษตร
• กรมพัฒนาที่ดินให้บริการอะไรบ้าง ?