เอกสารทางวิชาการเผยแพร่
การจัดการแก้ไขปัญหาดินเค็ม

 

ดินเค็มและการแพร่กระจาย
คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร
พืชทนเค็มและพืชชอบเกลือ
การแก้ไขปรับปรุงดินเค็มและดินโซดิก
การจัดการแก้ไขดินเค็มในประเทศไทย
สรุป

เรื่องเต็ม