การจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด