2.
นิทรรศการ “นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล การผลิตพริกไทยเมืองจันท์”    
 
หน่วยงาน
:
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ
     
1)
พันธุ์พริกไทย
     
2)
แผนที่เขตความเหมาะสม (Zoning)การปลูกพริกไทยในจังหวัดจันทบุรี และลักษณะดินที่เหมาะสม
     
3)
การใช้นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของกรมฯ การจัดการดินที่เหมาะสม
สำหรับการปลูกพริกไทย เช่น การใช้ปูน ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และน้ำหมัก
     
4)
จัดทำ Modelจำลองแปลงปลูกพริกไทยในรูปแบบสามมิติ โดยมีภาพแปลงพริกไทยขนาดใหญ่เป็นพื้นหลัง และจำลองแปลงจริงในด้านหน้า
     
5)
แสดงหน้าตัดดินที่เหมาะสมกับการปลูกพริกไทย
     
6)
แสดงผลิตภัณฑ์จากพริกไทย