5.
นิทรรศการ “หมอดิน EMS”
 
หน่วยงาน
:
  สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สพข.1
 
รายละเอียด
:
  จัดแสดงนิทรรศการหมอดิน EMS กลยุทธ์และภาพกิจกรรมของหมอดิน EMS