4.
นิทรรศการ “Application : LDD Soil Guide, LDD Zoning และคลิปเด็ดหมอดิน”
 
หน่วยงาน
:
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
รายละเอียด
:
1) นำเสนอ “Application” 3 เรื่อง ประกอบด้วย
     1.1 รู้ไว้ใช้ดินเป็น LDD Soil Guide
     1.2 แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
     1.3 คลิปเด็ดหมอดิน
      2) นำเสนอ "การติดต่อราชการยุคใหม่ ไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชน”
 
 กิจกรรม
:
1) กิจกรรมเยี่ยมชมบูท และ Load Like Share & Click
     
1.1
ลงทะเบียนเยี่ยมชมบูทโดยใช้บัตรประชาชน ผ่านเครื่องอ่านบัตร Smart Card 
     
1.2
กด Load แอปพลิเคชัน LDD Soil Guide คลิปเด็ดหมอดิน หรือ LDD Zoning
ลงบนสมาร์ทโฟน 
     
1.3
กด Like หน้า Fanpage ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     
1.4
กด Share กิจกรรม "Load Like Share & Click" ที่หน้า Fanpage ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน -> ตั้งค่าการ Share เป็น "สาธารณะ (Public)" -> ใส่ Hashtag (#) คำว่า "LDD Soil Guide" "คลิปเด็ดหมอดิน" หรือ
“LDD Zoning” ตัวอย่าง #LDD Soil Guide 
     
1.5
แสดงหลักฐานการ Share บนสมาร์ทโฟน พร้อมให้ Click เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 
     
1.6
รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรม 
      2) กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล 
     
 1)
จับคำถาม 
     
 2)
ตอบคำถามชิงรางวัล โดยดูข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการ 
     
 3)
จับสลากลุ้นรับของรางวัลที่ระลึก